KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 4 2 4 0 223 238 197 218 224 87 88 96 80 27 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 62 73 69 52 52 62 73 69 52 52 62 73 69 52 52 62 73 69 52 52
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 25 19 18 25 31 26 11 10 15 32 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 21 16 22 27 21 21 16 22 27 21 21 16 22 27 21 21 16 22 27 21
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 124 99 164 107 116 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 3 530 3 186 3 019 3 104 1 045 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 2 767 2 150 2 426 2 461 2 431 2 767 2 150 2 426 2 461 2 431 2 767 2 150 2 426 2 461 2 431 2 767 2 150 2 426 2 461 2 431
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 56 122 12 15 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 2 120 1 711 878 295 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 1 207 1 309 1 055 1 012 .. 1 207 1 309 1 055 1 012 .. 1 207 1 309 1 055 1 012 .. 1 207 1 309 1 055 1 012
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 20 17 14 10 .. 14 15 17 18 .. 18 18 23 13 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 18 15 16 19 .. 18 15 16 19 .. 18 15 16 19 .. 18 15 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 56 37 15 .. .. 35 29 35 35 .. 33 36 39 16 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 43 35 35 24 .. 43 35 35 24 .. 43 35 35 24 .. 43 35 35 24
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 9 2 5 3 20 20 19 19 20 15 14 12 15 14 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 17 20 28 26 14 17 20 28 26 14 17 20 28 26 14 17 20 28 26 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 80 80 95 67 .. 37 45 13 2 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 3 42 6 13 .. 3 42 6 13 .. 3 42 6 13 .. 3 42 6 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. .. .. 0 202 196 287 252 244 44 47 34 35 5 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 38 75 95 85 103 38 75 95 85 103 38 75 95 85 103 38 75 95 85 103
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 100 .. 96 98 97 95 .. 94 96 95 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 90 97 97 97 .. 90 97 97 97 .. 90 97 97 97 .. 90 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. .. 49 50 49 49 .. 46 50 50 46 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 46 49 50 50 .. 46 49 50 50 .. 46 49 50 50 .. 46 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 100 98 62 100 85 86 95 85 85 75 68 -9 76 56 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 74 85 99 54 83 74 85 99 54 83 74 85 99 54 83 74 85 99 54 83
Netto endring i antall boliger (antall) antall 42 13 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 755 642 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. .. 1 007 1 111 0 .. ..

Kontakt