4400_1924
4400_1924
kostra
2019-10-23T00:37:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Målselv, faktaark Grunnskole Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 114,0 49,1 70,6 76,0 49,4 56,5 48,5 48,3 57,2 53,8 59,3 61,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 48,3 51,4 46,5 39,5 48,3 51,4 46,5 39,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 168,0 200,2 177,8 197,8 152,5 151,5 147,3 152,7 147,0 150,2 155,0 160,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 169,4 165,3 155,4 167,5 169,4 165,3 155,4 167,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,4 3,0 0,9 2,0 3,6 4,1 4,2 3,9 4,1 5,0 5,0 4,6 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 3,7 4,5 4,3 4,1 3,7 4,5 4,3 4,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,0 9,8 11,7 11,8 8,2 8,3 8,6 8,6 9,5 9,2 9,0 8,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,7 9,0 9,9 9,2 8,7 9,0 9,9 9,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 74,3 71,4 78,3 70,8 66,2 70,9 68,9 69,4 66,1 67,3 69,1 69,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,6 74,5 73,3 76,0 69,6 74,5 73,3 76,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 61,3 54,3 74,4 78,9 66,8 67,2 65,5 66,9 66,3 64,8 67,5 66,7 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 69,0 69,3 69,0 70,2 69,0 69,3 69,0 70,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,3 14,6 13,7 13,0 15,5 15,4 15,1 15,3 14,1 14,0 14,0 13,9 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 14,9 15,2 15,1 14,4 14,9 15,2 15,1 14,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,2 41,5 42,3 39,4 40,2 40,7 40,9 41,0 39,7 40,2 40,0 40,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,6 41,2 41,2 41,5 40,6 41,2 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,9 21,4 21,6 21,4 24,2 23,8 23,4 23,2 24,5 23,9 23,4 23,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,2 22,9 22,1 21,4 23,2 22,9 22,1 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 111 682,2 108 973,1 128 397,3 129 053,9 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 655,1 122 679,1 125 804,3 129 113,1 134 182,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 112 621,2 116 008,0 118 621,2 122 753,7 112 621,2 116 008,0 118 621,2 122 753,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt