4398_1924
4398_1924
kostra
2019-10-21T14:20:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Målselv, faktaark Eiendomsforvaltning Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,8 9,8 10,0 9,9 7,8 7,9 7,9 8,2 9,0 9,8 9,3 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,2 9,3 9,0 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 251 294 161 99 229 207 285 283 269 459 128 237 242 258 271 278 246 259 279 288 238 278 288 292 238 278 288 292
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,87 7,06 7,19 7,26 5,77 5,74 5,84 5,76 7,10 6,53 6,92 6,63 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,67 5,59 5,93 5,92 5,67 5,59 5,93 5,92
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 73 72 207 179 60 71 77 79 61 72 73 75 86 94 100 99 93 101 109 109 71 83 84 98 71 83 84 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 550 516 512 527 470 478 482 528 487 573 546 602 482 515 517 562 481 525 540 581 445 536 524 566 445 536 524 566
Herav utgifter til renhold (kr) kr 147 143 149 147 138 146 149 157 164 187 164 176 144 152 157 161 143 150 156 159 103 177 179 187 103 177 179 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 142 138 132 155 105 111 114 131 100 121 115 139 102 109 111 126 101 109 113 127 124 133 121 146 124 133 121 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt