KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 132 133 131 131 129 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 4 319 4 541 4 849 4 700 2 240 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768 3 602 3 707 3 828 3 711 3 768
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 20 20 19 19 19 23 23 24 24 .. 25 27 28 28 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 22 23 22 22 23 22 23 22 22 23 22 23 22 22 23 22 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 50 44 45 45 46 60 61 60 62 .. 49 47 44 49 48 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 42 39 40 39 36 42 39 40 39 36 42 39 40 39 36 42 39 40 39 36
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 250 388 946 3 219 7 668 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 035 923 1 668 3 730 3 335 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 908 2 822 3 842 2 078 2 227 908 2 822 3 842 2 078 2 227 908 2 822 3 842 2 078 2 227 908 2 822 3 842 2 078 2 227
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 10 535 7 008 8 583 8 845 9 598 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 5 339 5 960 5 680 6 689 5 096 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789 6 741 7 871 7 633 8 902 8 789
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 25 14 17 58 29 28 21 19 15 .. 31 25 23 28 14 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 70 83 75 73 32 70 83 75 73 32 70 83 75 73 32 70 83 75 73 32
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 3 1 2 0 0 119 134 157 109 .. 108 73 76 99 9 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 148 237 142 102 112 148 237 142 102 112 148 237 142 102 112 148 237 142 102 112
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 0,9 2,4 2,2 2,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 1,4 1,6 1,5 5,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,4 9,3 7,4 6,9 5,0 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 16,0 16,0 12,8 11,1 29,4 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9

Kontakt