4395_1924
4395_1924
kostra
2019-10-22T23:26:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Målselv, faktaark Befolkningsprofil Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 6 741 6 781 6 798 6 805 427 467 428 873 429 843 433 115 169 812 170 705 170 512 170 131 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 164 330 165 632 166 499 167 202 164 330 165 632 166 499 167 202
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,3 9,9 10,7 12,8 10,1 9,9 9,6 9,0 10,2 10,3 9,8 9,2 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,8 10,5 9,8 10,0 10,8 10,5 9,8 10,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,4 9,4 8,2 7,6 9,5 9,3 9,5 9,5 8,6 8,7 8,8 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7
Netto innflytting (antall)1 antall 20 37 -1 -23 1 271 1 149 922 -19 253 619 -364 -542 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 400 863 519 312 400 863 519 312
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,1 9,1 8,9 8,7 10,3 10,2 10,2 10,1 10,3 10,2 10,1 10,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,8 9,7 9,6 9,5 9,8 9,7 9,6 9,5
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,1 59,6 61,1 60,7 65,3 64,8 64,5 63,4 64,9 64,8 64,4 63,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 67,3 66,7 65,8 65,5 67,3 66,7 65,8 65,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,8 0,9 0,8 0,9 1,9 1,8 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,3 6,9 6,4 6,7 10,1 10,6 .. .. 10,3 10,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 10,7 11,3 .. .. 10,7 11,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,65 1,53 1,54 1,80 1,74 1,65 1,59 1,80 1,74 1,65 1,58 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,65 1,53 1,54 1,70 1,65 1,53 1,54
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt