KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 89,5 89,7 92,1 92,4 89,9 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 82,3 83,0 82,8 85,0 86,3 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,5 95,2 96,9 95,1 94,9 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,5 91,9 91,6 92,3 93,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 99,0 100,0 96,8 98,5 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 98,0 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 96,8 97,9 97,2 100,0 100,0 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 66,9 66,2 66,1 65,6 77,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,0 6,3 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 5,8 5,8 5,6 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,0 41,4 40,0 38,0 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,4 38,3 40,1 39,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,6 5,4 4,6 5,8 5,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,3 3,2 3,6 4,0 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 50,9 54,6 56,6 61,6 68,2 63,1 66,3 68,5 72,8 78,3 62,7 66,7 69,1 74,1 75,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 73,3 94,3 91,4 78,8 59,5 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 83,2 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,6 10,8 10,6 10,9 11,3 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 12,1 11,9 11,8 12,0 11,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 112 031 121 383 129 911 139 386 153 363 128 650 136 769 143 788 153 936 167 364 132 064 139 762 145 046 157 036 172 631 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 42,3 45,7 50,5 54,7 63,1 52,0 54,5 56,2 59,6 64,2 52,0 55,0 56,5 60,0 62,7 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".