4393_1924
4393_1924
kostra
2019-10-21T14:10:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Målselv, faktaark Barnehager Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 89,5 89,7 92,1 92,4 80,9 81,9 82,5 83,8 82,3 83,0 82,8 85,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 86,1 86,9 89,0 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,5 95,2 96,9 95,1 91,1 91,5 91,9 92,5 91,5 91,9 91,6 92,3 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 93,4 93,5 94,4 94,9 93,4 93,5 94,4 94,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 99,0 100,0 96,8 97,4 97,5 97,8 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,1 97,9 97,9 98,3 98,1 97,9 97,9 98,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 96,8 97,9 97,2 100,0 51,8 51,0 50,7 51,3 66,9 66,2 66,1 65,6 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 61,2 61,4 60,4 59,7 61,2 61,4 60,4 59,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,6 6,2 6,4 5,8 6,2 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,0 6,0 5,9 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 39,0 41,4 40,0 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,4 38,3 40,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 37,0 38,4 39,1 .. 37,0 38,4 39,1
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,7 5,4 4,7 6,0 4,0 4,1 3,5 3,5 4,1 4,0 3,6 4,0 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,4 4,6 4,2 4,4 4,4 4,6 4,2 4,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 48 51 53 57 59 61 64 68 58 62 64 69 59 62 64 69 60 63 65 70 59 60 62 68 59 60 62 68
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 73,3 94,3 91,4 78,8 78,6 78,8 81,1 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 82,4 82,6 81,9 85,6 82,4 82,6 81,9 85,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,6 10,8 10,6 10,9 12,7 12,8 12,7 12,9 12,1 11,9 11,8 12,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 13,3 13,3 13,0 12,7 13,3 13,3 13,0 12,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 112 031 121 383 129 911 139 386 128 650 136 769 143 788 153 935 132 064 139 762 145 046 157 036 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 136 447 144 270 150 720 160 251 136 447 144 270 150 720 160 251
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 40 42 47 51 48 51 52 55 48 51 52 56 48 50 51 55 48 50 52 55 47 48 50 54 47 48 50 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.