KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 2 861 2 876 2 877 2 847 196 821 197 458 196 642 192 553 52 943 52 969 52 610 52 192 74 953 74 837 74 445 73 538 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 164 330 165 632 166 499 167 202 164 330 165 632 166 499 167 202
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,0 7,0 7,0 8,1 9,4 9,3 9,1 8,8 8,1 8,2 8,1 8,3 8,0 7,9 7,5 7,8 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,8 10,5 9,8 10,0 10,8 10,5 9,8 10,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,2 12,2 11,1 11,2 10,9 10,3 10,2 10,5 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,1 11,9 11,8 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7
Netto innflytting (antall)1 antall -52 30 13 -21 709 819 -597 -586 -28 203 -163 -230 -126 196 -84 -613 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 400 863 519 312 400 863 519 312
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,6 10,6 10,3 9,7 9,9 9,8 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 10,2 10,1 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,8 9,7 9,6 9,5 9,8 9,7 9,6 9,5
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 65,8 67,2 66,3 64,5 65,9 65,6 66,1 62,8 67,2 66,4 65,3 65,1 68,9 68,3 67,9 67,1 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 67,3 66,7 65,8 65,5 67,3 66,7 65,8 65,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,8 1,5 1,1 1,0 1,5 1,6 1,2 1,1 1,5 1,5 1,1 0,9 1,6 1,5 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,0 6,5 7,0 7,4 9,6 10,2 .. .. 9,3 10,3 .. .. 10,8 11,7 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 10,7 11,3 .. .. 10,7 11,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,65 1,53 1,54 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,72 1,65 1,57 1,80 1,72 1,63 1,56 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,65 1,53 1,54 1,70 1,65 1,53 1,54
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt