KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 3 1 .. 1 37 47 48 38 22 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 224 175 180 138 119 224 175 180 138 119
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 30 15 16 23 19 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 165 67 53 50 45 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 44 18 31 20 .. 1 189 1 286 779 803 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 840 2 752 3 973 3 186 .. 2 840 2 752 3 973 3 186
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 5 7 9 10 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 19 .. 16 16 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 26 25 19 33 .. 35 27 37 31 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 44 37 38 41 .. 44 37 38 41
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15 28 19 16 22 16 18 16 10 13 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 8 1 2 5 .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 23 26 73 18 6 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 92 96 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 50 36 .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 20 100 67 64 76 69 90 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 83 96 74 79 86 83 96 74 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall -4 16 .. .. .. 414 370 0 .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt