KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 99 100 90 100 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 92 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 849 2 849 2 849 2 849 2 849 3 932 4 108 4 146 4 393 4 393 3 932 4 108 4 146 4 393 4 393 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 2 523 2 583 2 617 2 842 2 842 2 523 2 583 2 617 2 842 2 842
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 1,25 3,22 3,22 2,13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,54 0,57 0,60 0,63 0,64 0,54 0,57 0,60 0,63 0,64
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. .. 86,8 86,8 86,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 86,0 99,5 99,2 99,4 99,8 86,0 99,5 99,2 99,4 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 14,7 14,7 .. 14,8 14,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 29,9 32,6 23,0 22,1 25,4 29,9 32,6 23,0 22,1 25,4

Kontakt