KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 6,8 7,4 2,9 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 3,6 3,2 2,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,0 4,3 4,5 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 2,4 1,0 0,0 1,7 2,4 2,0 1,0 1,4 1,7 1,4 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,6 1,1 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,9 25,7 25,8 32,0 18,4 20,9 21,2 21,6 16,5 18,6 20,3 21,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,9 14,6 15,0 17,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,9 21,6 23,9 40,6 44,3 50,6 51,9 55,1 45,0 49,9 48,0 52,6 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 34,4 35,8 35,5 38,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 88,4 88,7 87,5 106,9 108,3 111,3 114,1 120,2 103,3 103,5 105,0 111,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 93,1 93,2 94,2 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 777 51 588 52 682 53 974 48 134 50 236 51 409 53 000 54 133 56 262 58 083 59 590 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 49 056 51 412 52 457 54 021
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,3 13,5 15,9 16,9 6,0 7,9 9,1 10,1 6,4 7,2 8,0 9,3 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 4,8 6,9 9,0 10,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,4 14,2 15,3 23,9 16,0 20,2 18,8 16,3 13,7 13,9 13,5 16,5 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,1 14,4 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 25,3 38,3 26,2 21,9 26,0 27,6 23,9 23,4 27,9 23,1 26,6 23,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 19,5 20,4 17,5 28,7

Kontakt