KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 6,8 7,4 2,9 -1,0 2,6 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,6 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,9 3,6 3,2 2,5 1,6 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 2,4 1,0 0,0 0,1 1,7 2,4 2,0 1,0 0,4 1,7 2,4 2,0 1,0 0,4 1,4 1,7 1,4 1,3 0,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,9 25,7 25,8 32,0 25,5 18,4 20,9 21,2 21,6 18,6 18,4 20,9 21,2 21,6 18,6 16,5 18,6 20,3 21,3 23,6 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,8 23,0 25,1 40,6 49,5 44,6 50,9 52,7 54,7 57,1 44,6 50,9 52,7 54,7 57,1 45,7 50,7 48,5 52,6 69,8 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 34,6 36,0 35,6 38,0 40,5 34,6 36,0 35,6 38,0 40,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 88,4 88,7 87,5 106,9 118,7 108,3 111,3 114,1 120,2 121,1 108,3 111,3 114,1 120,2 121,1 103,3 103,5 105,0 111,5 132,0 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 93,1 93,2 94,2 98,1 100,3 93,1 93,2 94,2 98,1 100,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 777 51 588 52 682 53 974 57 043 48 134 50 236 51 409 53 000 56 230 48 134 50 236 51 409 53 000 56 230 54 133 56 262 58 083 59 590 64 398 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 49 056 51 412 52 457 54 021 56 185 49 056 51 412 52 457 54 021 56 185
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,9 15,9 16,9 16,8 15,5 7,4 10,4 11,1 11,1 9,9 7,4 10,4 11,1 11,1 9,9 7,4 8,9 9,4 10,4 10,1 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,4 14,2 15,3 23,9 18,5 16,0 20,2 18,8 16,3 19,9 16,0 20,2 18,8 16,3 19,9 13,7 13,9 13,5 16,5 22,0 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 12,3 13,1 14,4 13,4 14,0 12,3 13,1 14,4 13,4 14,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 42,2 45,0 37,8 29,0 26,7 33,9 34,5 33,7 36,1 27,2 33,9 34,5 33,7 36,1 27,2 36,0 31,2 36,3 31,3 30,3 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 32,2 31,6 30,6 41,2 36,5 32,2 31,6 30,6 41,2 36,5

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt