KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 4,0 3,9 4,0 4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,8 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 6 965 7 075 7 851 7 728 11 009 232 301 249 857 265 933 269 627 216 669 232 301 249 857 265 933 269 627 216 669 200 169 198 235 213 337 214 068 108 848 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 467 244 517 730 512 435 564 610 652 896
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 455 1 454 1 536 1 859 2 049 1 763 1 867 1 952 2 142 2 324 1 763 1 867 1 952 2 142 2 324 2 818 2 812 3 028 3 022 3 555 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 986 2 152 2 166 2 335 2 522
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 110 169 423 66 319 1 427 1 209 1 660 1 141 1 099 1 427 1 209 1 660 1 141 1 099 1 477 1 428 1 063 952 2 377 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 668 818 978 926 1 178
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,8 3,4 3,4 3,7 3,8 4,3 4,3 4,2 4,4 5,6 4,3 4,3 4,2 4,4 5,6 5,0 5,2 4,9 5,4 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 26,4 28,0 24,6 25,5 26,5 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 22,3 23,7 20,8 20,6 24,6 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 39,3 39,0 34,5 33,4 30,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,5 13,1 12,7 12,2 12,4 15,1 14,9 14,7 14,8 13,4 15,1 14,9 14,7 14,8 13,4 16,4 16,7 16,3 15,2 15,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 12,9 12,7 12,1 12,2 12,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 5 630 5 455 5 245 5 407 5 876 81 258 83 037 86 431 90 039 72 780 81 258 83 037 86 431 90 039 72 780 72 655 70 063 67 695 70 410 30 565 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 141 280 149 439 151 919 160 409 163 523
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt