4395_1263
4395_1263
kostra
2019-10-21T14:22:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Lindås, faktaark Befolkningsprofil Lindås

KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 15 607 15 730 15 789 15 812 299 281 301 645 303 481 304 392 169 812 170 705 170 512 170 131 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 516 497 519 961 522 539 524 495
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,8 10,2 11,0 9,5 11,6 11,3 10,9 10,3 10,2 10,3 9,8 9,2 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 12,5 12,3 11,4 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,2 6,7 6,1 6,6 6,9 6,8 6,9 7,2 8,6 8,7 8,8 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,3 7,1 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 121 65 -17 -22 1 704 1 001 611 -47 253 619 -364 -542 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 2 479 874 296 -122
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,0 10,0 9,9 10,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2 10,1 10,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,3 9,3 9,2 9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 58,7 60,2 60,3 58,2 62,7 61,4 66,6 60,3 64,9 64,8 64,4 63,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 63,2 62,9 62,0 61,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,7 2,5 1,4 1,3 2,2 2,1 1,6 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,2 2,4 1,9 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,6 9,4 9,3 9,4 11,4 11,9 .. .. 10,3 10,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 13,8 14,1 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,67 1,59 1,80 1,77 1,70 1,62 1,80 1,74 1,65 1,58 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,80 1,67 1,59
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt