KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 15 607 15 730 15 789 15 812 15 879 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 299 281 301 645 303 481 304 392 205 477 169 812 170 705 170 512 170 131 63 406 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129 516 497 519 961 522 539 524 495 528 129
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,8 10,2 11,0 9,5 9,3 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 11,6 11,3 10,9 10,3 9,4 10,2 10,3 9,8 9,2 9,5 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7 12,5 12,3 11,4 10,9 10,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,2 6,7 6,1 6,6 7,2 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 6,9 6,8 6,9 7,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,4 9,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9 7,3 7,3 7,1 6,9 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 121 65 -17 -22 30 1 704 1 001 611 -47 556 1 704 1 001 611 -47 556 253 619 -364 -542 -383 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 479 874 296 -122 1 644 2 479 874 296 -122 1 644 2 479 874 296 -122 1 644
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,0 10,0 9,9 10,1 10,0 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,3 10,2 10,1 10,1 9,8 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,2 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 58,7 60,2 60,3 58,2 58,3 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 62,7 61,4 66,6 60,3 61,9 64,9 64,8 64,4 63,6 64,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0 63,2 62,9 62,0 61,1 61,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,7 2,5 1,4 1,3 1,0 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5 2,2 2,4 1,9 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,6 9,4 9,3 9,4 9,5 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 11,4 11,9 14,3 15,4 23,6 10,3 10,8 11,7 12,1 32,4 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1 13,8 14,1 14,5 14,7 15,1
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,67 1,59 1,56 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,77 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt