KOSTRA nøkkeltall

Lindås - 1263 (Hordaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindås Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 082 6 911 11 477 12 197 10 258 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 7 576 7 676 8 625 9 608 9 843 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 291 6 706 7 649 8 179 8 484 6 291 6 706 7 649 8 179 8 484
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,7 3,7 4,2 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,7 5,5 5,6 5,4 5,3 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1 3,7 3,9 4,2 4,1 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 3,7 3,6 4,2 4,6 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 5,2 5,8 5,7 5,5 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,6 2,7 2,8 3,1 3,0 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5 4,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 267 48 978 53 468 56 105 45 599 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 46 958 46 475 48 442 51 708 71 021 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 226 46 243 47 371 50 384 55 976 44 226 46 243 47 371 50 384 55 976
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 36 761 39 041 44 056 48 975 44 400 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 28 289 28 148 29 782 34 933 33 767 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 40 099 39 329 43 447 41 502 47 899 40 099 39 329 43 447 41 502 47 899
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 497 328 498 770 690 095 675 848 486 776 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 292 781 321 287 380 904 396 327 411 622 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 387 882 394 007 440 419 470 067 491 006 387 882 394 007 440 419 470 067 491 006
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,1 14,4 16,7 16,0 25,4 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 21,4 21,3 21,5 19,9 15,5 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 17,7 17,5 17,9 17,4 17,1 17,7 17,5 17,9 17,4 17,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 85 83 74 90 85 85 91 91 93 85 85 91 91 93 71 72 77 82 89 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 82 87 87 86 88 82 87 87 86 88

Kontakt