KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 11 9 8 5 6 164 161 130 144 156 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 60 78 53 59 35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 63 18 .. 33 20 22 16 18 31 26 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 26 12 9 11 7
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 648 389 .. 583 301 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 673 2 475 2 816 2 913 2 963
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 29 .. 489 261 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 807 656 1 975 1 915
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 16 15 .. 22 21 18 21 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 17 14 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 59 47 .. 41 44 37 39 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 28 30 33 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 38 63 .. 31 37 19 16 17 16 18 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 24 37 15 25 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 .. 2 1 .. 53 38 69 66 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 2 32 12 34
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 14 17 .. 17 7 29 48 23 40 47 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 94 80 36 46 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 87 53 .. 95 98 95 94 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 98 35 91 86
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 48 .. 49 45 .. 47 48 49 47 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 42 47 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 95 97 89 94 89 98 99 94 92 95 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 87 101 96 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 105 98 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 712 795 0 .. ..

Kontakt