KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,0 3,8 4,4 4,4 4,9 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 9 601 11 019 9 424 10 814 13 026 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 129 637 130 471 126 603 149 457 149 223
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 552 1 679 1 710 1 894 2 131 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 035 2 126 2 191 2 403 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 773 153 204 259 1 101 341 549 620 1 012 1 645 767 1 685 1 172 994 910 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 812 1 118 1 472 1 242 1 044
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,5 4,3 4,1 3,8 3,8 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 24,0 26,2 23,0 21,4 22,9 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 11,1 10,8 10,9 11,4 10,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 446 2 776 2 682 2 720 2 883 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 34 177 36 530 38 016 42 652 42 116
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt