KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 633 2 684 2 698 2 823 2 795 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 955 3 030 3 076 3 134 3 134
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 35,7 38,5 36,4 36,5 40,4 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 37,5 37,9 38,6 39,9 39,8 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 39,8 38,5 41,2 42,3 42,6
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 105 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 439,9 432,8 433,6 431,7 457,4 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 517,7 500,4 515,2 519,5 500,7

Kontakt