KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 44,7 58,9 37,1 37,3 50,1 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 38,8 34,0 32,7 33,6 31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 93,6 90,0 105,8 86,0 69,9 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 103,1 115,8 115,1 116,3 119,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 1,9 1,4 2,9 1,7 0,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,3 5,1 4,6 4,2 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,0 6,4 6,3 8,0 7,9 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 9,2 9,1 9,2 9,1 8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 65,9 76,2 70,1 72,2 76,7 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,1 72,5 73,2 70,3 75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 67,4 73,3 60,6 68,2 71,8 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 72,0 67,0 68,7 67,2
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,7 15,5 16,4 16,7 15,8 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,8 16,8 16,1 16,2 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,7 40,8 42,1 41,6 44,7 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,6 40,7 41,3 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,3 30,9 37,3 35,0 35,9 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 24,4 24,2 23,4 23,7 23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 102 091,6 103 171,9 105 800,9 108 165,0 113 462,9 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 104 664,7 106 811,8 107 158,2 112 912,6 117 329,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt