KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 8,7 9,4 8,3 8,6 8,7 8,9 8,9 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 304 303 289 260 257 266 283 303 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 235 196 294 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,57 5,52 5,47 5,32 4,64 4,44 4,62 4,46 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 7,00 6,98 7,07 5,10
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 42 42 42 41 68 69 78 71 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 64 69 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 461 475 496 509 474 522 519 578 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 360 374 356 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 145 171 186 182 131 154 152 161 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 89 100 96 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 80 69 85 93 99 107 108 127 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt