KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 840 870 874 912 921 811 859 922 987 1 004 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 323 1 370 1 429 1 638 1 577
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 609 654 652 672 710 629 667 723 772 790 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 1 076 1 106 1 154 1 347 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 231 216 222 240 211 182 192 199 215 214 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 247 265 274 291 289
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 597 666 592 698 675 553 563 616 674 702 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 798 840 853 1 024 987
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 66 95 32 90 27 27 29 34 43 34 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 55 82 75 91 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 530 571 560 608 648 526 534 582 631 668 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 743 758 778 932 901
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,59 0,59 0,61 0,62 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 9 15 10 8 215 202 228 219 182 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 95 92 103 115 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 60 25 28 51 39 1 058 622 490 577 452 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 351 283 249 259 310

Kontakt