KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 138 4 142 154 131 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 0 13 14 12 15 16 16 16 15 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 77 50 75 69 82 57 57 57 56 59 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 199 1 385 867 725 1 233 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 314 1 737 971 715 818
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 353 .. 2 545 1 978 2 016 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 .. 10 20 0 31 30 30 31 32 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 15 6 3 0 0 187 135 127 113 119 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 46 56 67 45 60
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 0,5 1,4 1,4 2,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,3 16,8 12,1 12,2 11,3 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt