KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 10 577 10 702 10 871 10 990 11 074 391 602 397 024 390 275 397 411 396 325 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 115 785 116 671 117 220 117 655 118 273
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,2 11,5 9,0 9,5 8,9 10,8 10,7 10,3 10,0 9,9 10,1 9,9 9,6 9,0 8,9 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,4 10,5 9,5 9,3 8,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,1 7,4 7,1 8,0 7,1 7,2 7,2 7,0 7,1 6,7 9,5 9,3 9,5 9,5 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall 194 79 148 102 64 3 328 4 063 4 031 2 779 2 561 1 271 1 149 922 -19 -376 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 776 611 398 297 526
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,6 11,5 11,5 11,9 11,8 11,5 11,1 11,5 11,3 11,1 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,8 62,8 60,4 61,0 58,5 62,3 59,8 61,3 59,8 59,1 65,3 64,8 64,5 63,4 62,8 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 64,6 64,3 63,0 62,2 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,8 1,5 1,2 1,1 1,8 1,7 1,4 1,3 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,2 11,6 11,6 12,1 12,3 13,4 13,7 18,5 19,4 20,5 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 12,4 13,0 13,2 13,5 13,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,79 1,63 1,61 1,54 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt