KOSTRA nøkkeltall

Lier - 0626 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lier Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,7 8,5 8,5 8,9 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 187 253 238 301 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 317 263 290 310
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,07 4,36 4,42 4,46 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,70 1,43 6,26 5,82
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 63 60 67 77 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 80 369 64 70
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 537 492 492 528 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 448 1 976 392 440
Herav utgifter til renhold (kr) kr 171 195 174 169 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 151 566 134 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 84 82 89 104 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 79 378 73 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt