KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 809 580 1 379 1 121 1 057 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 641 489 1 191 916 754 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 995 1 107 1 149 1 269 1 321 995 1 107 1 149 1 269 1 321
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 168 91 189 205 303 236 250 266 358 424 281 313 337 394 441 281 313 337 394 441 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 225 239 280 287 330 225 239 280 287 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 678 417 1 238 904 796 863 962 1 020 1 165 1 219 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 890 987 1 022 1 133 1 175 890 987 1 022 1 133 1 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 37 -38 59 2 57 5 15 20 68 42 58 66 57 87 54 58 66 57 87 54 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 67 94 84 106 63 67 94 84 106
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 641 456 1 179 902 740 858 946 1 000 1 096 1 177 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 828 921 928 1 048 1 068 828 921 928 1 048 1 068
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 3 4 3 1 126 154 131 183 159 20 37 48 55 47 20 37 48 55 47 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 51 111 173 197 183 51 111 173 197 183
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 1 919 760 567 511 584 348 321 281 244 174 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691 870 803 659 549 691

Kontakt