KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 16 14 573 543 492 444 431 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 84 81 75 83 60 84 81 75 83 60
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . 73 33 28 20 20 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 10 6 8 36 16 10 6 8 36 16
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 699 705 27 488 26 402 25 511 24 947 25 234 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 4 574 4 376 4 535 3 739 3 430 4 574 4 376 4 535 3 739 3 430
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 262 301 .. 13 525 11 779 11 868 11 743 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 466 1 981 1 929 1 487 .. 2 466 1 981 1 929 1 487
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 15 11 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 12 24 26 28 .. 12 24 26 28
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 70 38 .. 40 45 44 39 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 29 61 58 56 .. 29 61 58 56
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 16 22 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 14 17 11 9 12 14 17 11 9 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . 20 .. .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 67 58 48 109 .. 67 58 48 109
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 8 .. 240 191 326 234 153 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 19 36 57 59 27 19 36 57 59 27
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . .. 100 .. 93 72 92 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 85 90 83 88 .. 85 90 83 88
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. .. 44 45 48 44 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 46 49 49 50 .. 46 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 97 100 95 95 96 92 1 825 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 96 89 92 90 87 96 89 92 90 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 34 807 837 0 .. .. 34 807 837 0 .. ..

Kontakt