4407_0712
4407_0712
kostra
2019-10-21T14:22:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Larvik, faktaark Plan, byggesak og miljø Larvik

KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 16 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 84 81 75 83
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . 73 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 10 6 8 36
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 699 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 574 4 376 4 535 3 739
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 262 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 466 1 981 1 929
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 15 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 24 26
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 70 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 29 61 58
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 16 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 14 17 11 9
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . 20 .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 67 58 48
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . 8 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 19 36 57 59
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . .. .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 85 90 83
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 97 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 96 89 92 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 34 807 837 0 ..

Kontakt