4411_0712
4411_0712
kostra
2019-10-23T00:27:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Larvik, faktaark Kommunal vannforsyning Larvik

KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 2 987 2 177 2 193 2 490 2 608 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 2 641 2 463 2 287 2 989
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,71 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 1,19 1,24 0,73 0,88
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 100,0 100,0 99,9 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . 35,4 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 27,6 27,4 28,8 29,4

Kontakt