KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 132 135 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,66 0,67 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67 0,63 0,62 0,62 0,67 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 97,7 98,2 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1 94,7 95,1 94,8 94,7 96,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 169 159 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 155 154 149 173 160 155 154 149 173 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 99 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 86 85 86 86 87 86 85 86 86 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 1 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 7 8 7 9 8 7 8 7 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 5 5 5 2 3 5 5 5 2 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 99 100 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 96 96 96 96 97 96 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 1 1 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5

Kontakt