4404_0712
4404_0712
kostra
2019-10-23T00:17:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Larvik, faktaark Klima og energi Larvik

KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 132 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,66 0,62 0,63 0,62 0,68 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,63 0,62 0,62 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 97,7 93,9 94,6 94,4 94,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,7 95,1 94,8 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 169 138 148 143 142 147 166 155 154 154 168 158 155 155 154 149 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 81 81 81 80 84 85 84 83 82 84 83 82 86 85 86 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 15 15 14 15 11 11 12 12 12 12 13 13 7 8 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 5 5 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 99 93 94 94 94 94 95 95 95 94 95 95 95 96 96 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 1 6 7 6 5 7 6 5 5 6 5 4 4 5 6 5 5

Kontakt