KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 56,6 37,0 30,0 30,6 31,4 32,6 31,2 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 32,4 32,1 36,1 38,8 37,1 32,4 32,1 36,1 38,8 37,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 168,5 156,6 127,7 128,5 131,7 135,1 136,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 123,8 125,7 126,9 136,5 137,1 123,8 125,7 126,9 136,5 137,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 4,8 4,1 6,1 6,3 6,2 5,8 5,5 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,5 5,0 4,4 4,7 4,0 4,5 5,0 4,4 4,7 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 6,9 6,9 7,4 7,4 7,5 7,6 7,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 8,3 8,6 8,8 8,7 8,2 8,3 8,6 8,8 8,7 8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 67,7 72,1 70,5 73,4 73,9 74,6 75,5 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 69,3 72,8 71,4 74,2 74,6 69,3 72,8 71,4 74,2 74,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 63,9 65,1 71,0 71,4 70,1 70,5 69,1 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 67,1 68,5 65,7 67,6 67,0 67,1 68,5 65,7 67,6 67,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 17,8 17,4 18,0 18,0 17,9 17,5 16,8 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 17,1 17,3 17,5 17,5 17,0 17,1 17,3 17,5 17,5 17,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 41,5 42,2 40,9 41,3 41,5 41,9 41,9 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,0 41,1 41,1 41,6 41,7 40,0 41,1 41,1 41,6 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 21,7 21,7 24,1 23,7 23,1 23,0 22,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 23,8 23,5 22,5 22,8 22,6 23,8 23,5 22,5 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 105 446,4 106 582,6 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 108 027,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 94 587,6 97 710,3 100 392,9 105 172,0 108 469,4 94 587,6 97 710,3 100 392,9 105 172,0 108 469,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt