KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,3 8,3 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,7 8,0 8,0 8,1 7,9 7,7 8,0 8,0 8,1 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 190 149 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 246 244 254 241 212 246 244 254 241 212
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,11 4,15 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,15 4,16 4,19 4,13 4,17 4,15 4,16 4,19 4,13 4,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 113 95 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 64 79 104 85 78 64 79 104 85 78
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 624 617 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 491 520 518 581 590 491 520 518 581 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 176 183 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 155 163 168 161 166 155 163 168 161 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 132 135 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 107 111 115 131 134 107 111 115 131 134
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt