KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 1 089 1 092 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604 5 276 5 419 5 445 5 572 5 604
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 23 23 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 44 43 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 55 55 54 55 57 55 55 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 1 646 1 557 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 953 1 139 1 649 1 292 912 953 1 139 1 649 1 292 912
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 26 984 30 136 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584 8 628 11 069 11 356 11 041 11 584
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 16 22 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 21 22 19 23 25 21 22 19 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 74 41 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 282 292 243 235 222 282 292 243 235 222
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 1,8 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 17,7 16,6 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3 22,0 21,3 18,3 16,9 16,3

Kontakt