KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall . . . 47 107 47 204 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 244 967 247 055 249 063 251 078 252 669 244 967 247 055 249 063 251 078 252 669
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 . . . 8,4 9,6 10,8 10,5 10,7 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 9,5 9,1 9,0 8,8 9,8 9,5 9,1 9,0 8,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 . . . 9,4 7,9 7,6 7,6 7,9 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,6 8,7 8,5 8,4 8,2 8,6 8,7 8,5 8,4 8,2
Netto innflytting (antall)3 antall . . . 339 16 14 385 13 221 15 610 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 1 968 1 869 1 846 1 847 1 446 1 968 1 869 1 846 1 847 1 446
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent . . . 13,5 13,4 11,6 11,7 12,1 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 13,6 13,6 13,5 13,4 13,2 13,6 13,6 13,5 13,4 13,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent . . . 61,5 61,4 62,9 62,9 63,9 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,2 62,6 62,0 60,9 60,8 63,2 62,6 62,0 60,9 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent . . . 1,2 1,2 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,9 2,1 1,8 1,8 1,7 1,9 2,1 1,8 1,8 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent . . . 14,4 14,7 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,6 14,3 14,8 15,3 15,7 13,6 14,3 14,8 15,3 15,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall . . . 1,57 1,57 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,66 .. .. .. 1,70 1,66 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt