4394_0712
4394_0712
kostra
2019-10-21T14:13:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Larvik, faktaark Barnevern Larvik

KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 11 272 5 892 6 353 7 565 7 879 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 448 6 570 7 779 7 666
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,5 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,3 5,7 5,1 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,7 4,3 4,5 4,7 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,7 5,7 5,3 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 43 687 41 392 43 177 44 682 48 283 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 36 014 37 325 40 113 42 479
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 31 434 32 236 35 010 39 698 40 287 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 645 29 705 28 500 25 796
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 492 512 392 769 409 933 447 266 464 908 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 434 626 459 857 479 192 492 197
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 21,5 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,1 22,9 20,4 20,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 93 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 95 96 96 97

Kontakt