KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 11 272 10 317 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 448 6 570 7 779 7 666 7 622 6 448 6 570 7 779 7 666 7 622
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,5 5,5 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,7 5,1 5,2 5,6 5,3 5,7 5,1 5,2 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,7 4,8 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,7 5,7 5,3 5,3 5,5 5,7 5,7 5,3 5,3 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,0 4,1 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 43 687 50 131 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 36 014 37 325 40 113 42 479 45 502 36 014 37 325 40 113 42 479 45 502
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 31 434 35 625 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 28 645 29 705 28 500 25 796 27 769 28 645 29 705 28 500 25 796 27 769
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 492 512 426 125 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 434 626 459 857 479 192 492 197 461 565 434 626 459 857 479 192 492 197 461 565
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 21,5 19,6 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 23,1 22,9 20,4 20,0 22,8 23,1 22,9 20,4 20,0 22,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 93 92 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 95 96 96 97 97 95 96 96 97 97

Kontakt