KOSTRA nøkkeltall

Larvik - 0712 (Vestfold)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Larvik Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 82,2 80,9 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,4 81,5 82,4 83,2 82,3 79,4 81,5 82,4 83,2 82,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 90,3 89,8 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,8 90,3 90,9 91,4 91,0 89,8 90,3 90,9 91,4 91,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 95,6 95,3 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,0 95,8 96,3 96,5 96,2 96,0 95,8 96,3 96,5 96,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 44,1 56,1 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 51,2 50,8 50,4 49,8 51,7 51,2 50,8 50,4 49,8 51,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall . . . 6,0 5,7 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent . . . 44,8 44,0 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,1 41,8 45,4 45,4 .. 41,1 41,8 45,4 45,4
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent . . . 2,8 2,7 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 4,3 3,7 3,9 3,7 3,8 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr . . . 69,5 67,2 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,0 63,5 64,8 70,5 73,4 62,0 63,5 64,8 70,5 73,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 74,8 75,2 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 70,3 71,9 75,4 77,7 77,7 70,3 71,9 75,4 77,7 77,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 13,0 13,8 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,6 14,4 13,9 14,2 14,3 14,6 14,4 13,9 14,2 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 147 429 157 700 130 067 136 470 142 507 151 141 159 955 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 127 208 133 657 140 073 150 137 158 134 127 208 133 657 140 073 150 137 158 134
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr . . . 56,9 57,6 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 51,0 51,8 52,5 57,0 59,9 51,0 51,8 52,5 57,0 59,9
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".