KOSTRA nøkkeltall

Kvinesdal - 4227 (Agder)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvinesdal Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 118 137 133 144 159 100 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 94
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,76 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,52
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 98,8 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 97,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 170 526 160 172 170 153 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 125
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 96 91 89 83 87 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 8 7 14 9 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 10
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 1 1 1 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 98 97 94 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 2 0 8 4 1 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 1

Kontakt