KOSTRA nøkkeltall

Kvinesdal - 4227 (Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvinesdal Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 6 772 6 725 6 621 6 926 8 592 8 698 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 7 830
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,1 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,4 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 44 446 49 193 48 096 56 078 88 181 90 459 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 56 544
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 23 735 27 147 33 679 21 081 35 625 43 819 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 37 271
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 261 583 329 736 349 162 421 449 429 384 396 244 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 445 943
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 17,4 14,9 15,8 16,6 16,9 17,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 16,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 100 85 86 86 85 91 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 95

Kontakt