KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 6,0 5,6 5,7 9,7 9,9 10,1 10,2 11,3 11,6 10,9 11,6 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,2 9,3 9,0 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 142 182 131 160 218 269 351 329 270 398 424 587 242 258 271 278 246 259 279 288 238 278 288 292 238 278 288 292
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,01 9,36 9,45 8,93 9,67 9,53 9,76 9,88 10,90 10,56 10,19 9,56 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,67 5,59 5,93 5,92 5,67 5,59 5,93 5,92
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 70 66 55 47 86 76 70 75 150 158 156 140 86 94 100 99 93 101 109 109 71 83 84 98 71 83 84 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 440 474 439 475 498 536 533 567 502 547 567 661 482 515 517 562 481 525 540 581 445 536 524 566 445 536 524 566
Herav utgifter til renhold (kr) kr 131 162 158 157 141 156 162 161 82 126 138 192 144 152 157 161 143 150 156 159 103 177 179 187 103 177 179 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 165 148 131 155 115 123 121 137 121 139 147 167 102 109 111 126 101 109 113 127 124 133 121 146 124 133 121 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt