KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 12,1 11,5 11,7 11,9 12,7 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 636 595 588 608 612 185 212 199 185 212 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 317 263 290 310 295 317 263 290 310 295
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,48 7,60 7,53 7,82 8,33 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97 5,70 1,43 6,26 5,82 4,97
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 51 65 70 91 108 59 72 67 58 64 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 80 369 64 70 97 80 369 64 70 97
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 551 556 614 555 596 469 483 523 497 539 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 448 1 976 392 440 581 448 1 976 392 440 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr 136 113 88 84 92 157 153 179 159 183 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 151 566 134 149 189 151 566 134 149 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 140 157 174 158 185 108 109 113 114 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 112 79 378 73 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt