KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 115 100 93 59 129 . . . 94 137 103 119 134 42 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 576 113 85 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,55 0,50 0,46 0,32 0,64 . . . 0,52 0,73 0,62 0,68 0,66 0,14 0,41 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,64 0,68 0,62 0,49 0,61
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 96,0 99,2 99,6 99,3 96,1 . . . 97,9 97,6 94,4 94,0 96,4 89,5 91,6 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 95,6 96,7 97,0 96,9 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 194 158 160 137 178 . . . 129 139 143 143 152 126 141 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 127 706 144 129 147
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 88 83 87 93 91 . . . 84 83 81 80 81 74 71 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 84 85 84 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 5 4 7 5 5 . . . 12 12 14 16 16 24 26 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 13 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 4 0 0 0 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 9 6 2 4 . . . 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 95 99 99 99 . . . 98 98 94 94 96 94 93 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 95 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 8 0 0 0 . . . 2 2 6 5 4 0 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2

Kontakt