KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 26,1 25,9 17,6 14,8 24,9 . . . 42,6 38,6 31,4 32,6 31,2 21,0 20,9 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 42,9 40,2 37,1 36,0 38,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 101,8 104,7 89,1 95,8 99,4 . . . 146,1 144,6 131,7 135,1 136,7 141,0 145,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 135,6 138,6 136,7 142,4 147,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,8 6,1 6,9 8,0 7,1 . . . 3,6 3,7 6,2 5,8 5,5 18,7 18,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 4,7 5,2 4,9 4,8 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,6 11,0 11,3 11,6 12,5 . . . 7,4 7,6 7,5 7,6 7,4 6,6 6,6 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 8,9 8,8 9,2 9,5 9,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 67,6 72,3 77,0 68,9 66,4 . . . 71,3 72,2 73,9 74,6 75,5 79,5 78,2 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 72,2 71,0 75,3 70,7 69,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,9 75,5 68,8 67,6 68,1 . . . 67,4 68,8 70,1 70,5 69,1 76,4 75,5 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9 66,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,4 17,2 17,0 16,9 17,1 . . . 16,3 16,1 17,9 17,5 16,8 17,0 16,2 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,4 41,6 40,6 42,4 43,2 . . . 42,7 43,0 41,5 41,9 41,9 44,9 44,9 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,3 41,8 41,9 43,1 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,6 21,5 21,3 21,3 22,3 . . . 23,7 24,6 23,1 23,0 23,0 18,6 19,1 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,4 22,9 22,8 22,6 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 109 684,3 113 631,9 113 354,8 114 010,6 131 590,9 . . . 113 987,9 123 534,3 98 767,9 103 718,8 108 252,7 131 006,4 145 925,2 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7 132 556,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt