KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 7,7 8,4 7,9 7,3 . . . 8,7 9,2 8,8 8,9 8,8 8,5 9,4 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 314 270 294 432 273 . . . 338 367 280 265 287 299 371 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 180 199 244 240 250
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,24 4,46 4,44 5,18 5,06 . . . 4,99 5,02 4,90 4,83 4,41 3,82 3,60 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 5,60 5,67 5,20 5,65 5,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 125 35 35 57 81 . . . 88 89 100 99 108 262 412 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 97 75 75 75 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 593 567 566 464 550 . . . 521 594 474 521 599 861 931 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 441 466 516 494 536
Herav utgifter til renhold (kr) kr 170 174 168 146 180 . . . 155 157 154 155 174 138 154 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 132 131 150 140 151
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 115 100 93 59 129 . . . 94 137 103 119 134 42 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 109 113 85 112
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt