KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 87,2 88,0 86,4 90,2 93,2 . . . 87,6 89,4 83,6 84,1 84,8 84,5 86,1 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 84,0 85,7 87,2 88,4 90,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,7 94,7 94,1 95,1 96,7 . . . 94,2 95,0 92,1 92,2 92,4 91,4 91,7 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 92,4 93,2 93,7 94,6 95,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,2 98,6 98,8 98,3 98,9 . . . 98,2 98,4 97,4 97,3 97,1 96,3 95,8 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,7 97,9 97,8 98,4 98,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 42,5 40,2 40,2 42,2 44,6 . . . 37,5 37,5 40,2 40,1 40,0 57,5 57,7 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 47,7 47,3 47,4 46,7 47,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 . . . 5,7 5,7 6,2 5,9 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 37,0 39,7 42,0 42,6 44,9 . . . 42,8 43,2 38,8 40,4 41,1 36,3 37,2 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 37,5 39,4 39,5 40,8 42,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 3,9 5,5 3,8 4,7 5,2 . . . 3,9 4,1 3,7 3,8 4,1 4,2 4,3 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 4,5 4,8 4,7
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 5,0 4,9 4,2 5,0 5,3 . . . 2,7 3,0 2,5 2,7 2,8 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,5 3,9 4,1 4,3 4,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 88,0 82,1 81,3 86,4 90,2 . . . 84,7 86,4 80,7 81,9 83,6 90,4 92,6 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 80,3 84,7 84,0 85,9 87,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 75,7 84,7 88,3 77,7 82,7 . . . 78,1 86,3 68,6 73,9 78,2 84,7 97,2 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 70,6 75,7 78,8 77,6 85,3
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 57,7 60,9 59,4 54,2 57,8 . . . 60,5 66,7 53,3 57,1 60,6 64,1 75,2 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 56,7 60,6 63,5 61,8 67,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,3 12,8 13,4 13,6 12,4 . . . 15,4 15,3 15,4 15,1 15,2 14,1 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 155 236 171 840 181 818 182 640 190 740 . . . 170 581 181 374 142 507 151 141 160 003 181 590 207 938 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 148 793 159 536 169 554 173 599 184 038
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.