KOSTRA nøkkeltall

Klepp - 1120 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Klepp Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 98 95 93 98 101
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 495 3 123 3 641 3 713 3 930 4 400 4 586 4 818 4 298 4 421 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 3 016 3 055 3 428 3 604 3 737
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,40 0,34 0,49 0,32 0,62 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 0,50 0,55 0,61 0,61 0,63
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 45,9 51,8 51,2 48,5 46,1 .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 22,4 21,3 24,5 79,8 20,7

Kontakt