KOSTRA nøkkeltall

Klepp - 1120 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Klepp Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 8,8 8,5 8,4 8,2 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 111 120 132 134 127 266 283 303 312 276 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,70 4,34 4,31 4,25 4,35 4,44 4,62 4,46 4,57 4,93 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 90 142 81 64 63 69 78 71 80 84 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 466 542 544 571 530 522 519 578 571 550 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 123 153 162 161 161 154 152 161 164 176 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 94 108 120 118 87 107 108 127 120 95 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt