4474_5030
4474_5030
kostra
2019-06-15T23:39:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Klæbu, faktaark Husholdningsavfall Klæbu

KOSTRA nøkkeltall

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Klæbu Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 1 400 2 633 2 684 2 698 2 520 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 . . . 2 718
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 26,0 37,5 37,9 38,6 40,0 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 . . . 36,3
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 141 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 . . . ..
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . .. 439,9 432,8 433,6 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. . . . ..

Kontakt