KOSTRA nøkkeltall

Karlsøy - 5423 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karlsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 4 104 3 117 3 187 3 240 3 268 3 255 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 . . . . 3 722
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . . 44,1 31,5 35,1 35,8 36,8 35,5 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 . . . . 33,6
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 0 0 99 96 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 . . . . 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . . 0,0 452,6 442,4 450,4 447,1 506,0 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 . . . . 365,3

Kontakt