KOSTRA nøkkeltall

Karlsøy - 5423 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karlsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 9,4 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 1 198 269 351 329 362 492 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . . . 193
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 7,14 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . . . 7,12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 148 76 70 75 84 72 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . . . 79
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 548 536 533 567 589 542 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . . . 555
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 264 156 162 161 168 163 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 82 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 99
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt