KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 4,2 3,4 0,9 3,7 4,2 2,7 1,4 2,6 4,1 3,8 1,6 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,4 3,7 2,7 1,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 3,4 2,1 1,4 2,2 2,4 1,8 1,3 1,7 2,4 2,0 1,0 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,1 17,5 24,6 19,0 24,2 24,5 24,1 23,5 18,4 20,9 21,2 21,6 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,8 32,3 32,7 48,0 35,0 42,5 44,3 49,9 44,3 50,6 51,9 55,1 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 21,4 28,3 28,7 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 81,6 81,6 86,9 98,0 103,6 105,6 109,9 114,7 108,3 111,3 114,1 120,2 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 85,3 88,0 93,1 99,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 424 49 640 51 602 52 778 47 026 49 315 50 737 52 283 48 134 50 236 51 409 53 000 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,2 8,3 11,8 13,1 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,9 9,1 10,1 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,4 8,0 10,1 10,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,6 11,3 13,8 30,5 17,2 19,1 18,1 18,1 16,0 20,2 18,8 16,3 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 7,6 12,5 36,4 23,6 14,0 25,1 24,9 22,3 26,0 27,6 23,9 23,4 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 23,7

Kontakt