KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 1 3 164 161 130 144 169 115 141 111 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 124 107 121 111
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 .. 50 .. 22 16 18 31 17 15 23 23 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 20 19 18 19
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 137 122 126 177 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 447 5 262 4 780 5 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 99 92 13 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 632 3 093 1 558
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 13 12 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 13 18 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 11 16 14 6 19 16 17 16 19 25 18 18 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 11 13 14 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 4 .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 29 22 50
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 70 118 184 143 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 .. 5 .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 72 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 98 99 96 92 90 93 94 96 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 50 57 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 951 665 0 ..

Kontakt