KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 113 109 112 109 6 026 6 300 6 192 6 267 5 286 5 403 5 406 5 290 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 538 4 683 4 890 4 773
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 16 17 16 15 16 16 16 18 18 18 17 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 24 25 26 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 49 50 49 50 57 57 57 56 51 52 51 55 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 57 60 60 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 22 804 30 54 1 290 1 607 1 534 1 421 1 426 1 898 1 108 875 1 627 1 625 1 816 1 988 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 821 1 648 1 457 1 897
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 856 6 485 5 175 4 670 6 538 6 001 6 443 6 271 10 001 10 090 10 203 9 553 9 197 10 447 10 013 10 503 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 10 461 8 357 11 462 12 237
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 30 40 50 31 30 30 31 25 21 25 28 21 17 16 21 30 30 29 29 33 34 33 32 28 28 28 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 0 2 0 187 135 127 113 140 124 154 114 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 74 79 98 133
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 0,6 : : 1,1 0,9 1,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,8 17,3 14,8 13,1 15,0 14,7 12,1 10,4 19,1 18,8 15,5 13,8 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 20,1 19,3 15,6 13,2

Kontakt