KOSTRA nøkkeltall

Innlandet

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Innlandet fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk . . . . 17,4 254,0 241,6 247,8 205,2 317,0 265,0 253,4 263,2 205,2 317,0 63,0 61,4 74,2 54,2 152,8
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . 641 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 2 182 2 524 2 336 2 192 2 784
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . .. 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 1 339 876 857 985 0
Arkeologiske registreringer (antall) antall . . . . .. 983 1 073 904 942 188 1 013 1 103 929 968 224 259 271 261 239 0
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent . . . . .. 41,8 41,6 40,4 39,1 43,7 40,3 40,4 39,5 38,9 41,8 51,0 50,8 54,8 53,3 ..
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall . . . . 0 82 38 46 22 106 82 38 46 22 106 30 18 34 0 36
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent) prosent . . . . 0,65 0,40 0,41 0,46 0,47 0,50 0,40 0,41 0,45 0,47 0,49 0,46 0,47 0,42 0,47 0,45

Kontakt