KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 1,6 1,6 1,9 2,4 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 4 858 4 227 4 959 7 442 10 321 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612 246 936 252 407 278 343 290 539 310 612
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 823 785 873 1 075 1 415 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315 1 769 1 934 2 088 2 245 2 315
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 692 665 1 501 4 304 205 341 549 620 1 012 1 645 637 377 443 1 559 881 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 523 409 663 645 799 523 409 663 645 799
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,8 0,6 1,6 1,9 1,8 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5 3,9 5,3 4,3 5,4 5,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 29,7 41,5 31,4 27,6 18,0 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4 35,1 37,4 32,7 34,0 31,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,0 8,0 7,4 7,7 8,5 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1 10,9 10,9 11,1 11,0 11,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 459 1 742 1 713 1 762 1 877 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259 86 594 90 639 89 732 92 127 95 259
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt